Dlaczego terapia grupowa jest ważna dla uzależnionego?

Leczenie uzależnień, przede wszystkim od alkoholu czy narkotyków, najczęściej rozpoczyna się od procesu detoksykacji. Nawet jeśli ten etap przebiegnie jak zgodnie z planem, niezbędne do pełnego wyjścia z nałogu jest również uczestniczenie w terapii.

www.electriceye.pl

Istotne są zarówno indywidualne spotkania z psychologiem, jak i terapia grupowa. Dlaczego ta druga ma tak duże znaczenie? Uzależnienie od substancji psychoaktywnych rzutuje nie tylko na stan fizyczny organizmu, ale również na całe życie danej osoby.

Bardzo często zdarza się, że elementem życia, który zostaje poważnie uszkodzony, są relacje międzyludzkie. Uzależniony gubi się w relacjach z rodziną i przyjaciółmi, ma problemy z nawiązywaniem prawidłowych więzi.

Grupa wsparcia, w zajęciach której bierze udział, stanowi namiastkę grupy społecznej. Chory może stopniowo odzyskiwać pewność siebie w relacjach z innymi.

Bardzo istotnym elementem terapii grupowej jest także wymiana doświadczeń osób, które w niej uczestniczą. Uzależnienia zostają w pewien sposób poskromione, gdy okazuje się, że więcej osób na świecie ma podobne problemy i, co ważne, potrafią sobie z nimi poradzić.

Dla chorego bardzo ważne jest znalezienie osoby, która potrafi zrozumieć jego odczucia.

okulary optyk Bydgoszcz okulista www.foto-vistula.pl