Widoczne oznaki problemów

Pewna grupa ludzi w każdym społeczeństwie wykazuje zachowania, które mogą podawać w wątpliwość ich stan psychiczny. W skrajnych przypadkach jest to na tyle widoczne, że zaniepokojone są osoby postronne, nie mówiąc o najbliższych, którzy przebywają z taką osobą na co dzień. Zazwyczaj w takich sytuacjach mamy do czynienia z rozwiniętym stadium zaburzeń, które musi podlegać fachowemu leczeniu, a wcześniej diagnostyce. Nie zawsze ludzie ci są w stanie samodzielnie zwrócić się o pomoc. Problemy psychiczne są nieswoiste i u każdego człowieka ta sama przypadłość może objawiać się inaczej.

W miarę zbliżone są objawy niektórych chorób, takich jak na przykład depresja. W większości przypadków można dość łatwo wyodrębnić typowe dla niej objawy, które powtarzają się u pacjentów bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Gdy dzieje się coś niepokojącego, należy skonsultować się ze specjalistą. Jeśli chory sam widzi problem, to jest to bardzo dobry prognostyk pod kątem dalszej terapii, która ma znacznie większe szanse powodzenia..