Skrót ten pochodzi z angielskiego sformułowania Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jest to termin, który opisuje zespół nadpobudliwości psychoruchowej wraz z deficytem uwagi występującym przy zaburzeniu. Charakterystyczną cechą zaburzenia jest przede wszystkim tendencja do porzucania każdego rodzaju aktywności, którą przedsięwzięła osoba (lub dziecko, ponieważ zespół ujawnia się już w około piątym roku życia). Dziecko wykazujące objawy nadpobudliwości, mające trudności w koncentracji oraz wykazujące charakterystyczny, niczym niespowodowany niepokój wpisuje się w model zaburzenia.

ADHD jest powszechne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, głównie u chłopców i występuje wśród 4-8% dzieci. Przyczyny występowania zaburzenia nie są pewne. Podejrzewa się, że czynnikami, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzenia to przede wszystkim cechy genetyczne, środowisko w którym dziecko przebywa lub nawet dieta. Wystąpienie zespołu może być również powiązane z uszkodzeniami układu nerwowego, niedotlenieniem w trakcie porodu ale również w innych przypadkach o podłożu biologicznym.

Schodołazy Gąsienicowe