Czego uczy terapia uzależnień?

Niesamowicie istotnym elementem leczenia każdego uzależnienia jest terapia. Podczas precyzyjnie zaplanowanych spotkań, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, chory może wiele się nauczyć. Nie chodzi tu wyłącznie o umiejętności interpersonalne czy poznawanie samego siebie.

Podczas terapii uzależnieni otrzymują również solidną dawkę informacji, która może okazać się im przydatna. Przykładowo, alkoholicy mają okazję dowiadywać się coraz więcej na temat swojej choroby oraz środka, od którego są uzależnieni. Zdobywają wiedzę na temat skutków działania alkoholu oraz coraz lepiej poznają swoją chorobę.

Informacje przedstawiane podczas zajęć dopasowywane są do stopnia zaawansowania zainteresowanych. Tego rodzaju nauka jest doskonałą podstawą do pracowania nad sobą i lepszego zrozumienia tego, co wydarzyło się w życiu chorego. Warto wiedzieć, że spotkania terapeutyczne mogą przyjmować różnoraką formę.

Spotkamy tutaj zarówno mini wykłady, jak i spotkania ze specjalistami z zewnątrz. Czasami dobrym rozwiązaniem jest obejrzenie tematycznego filmu, a w innych przypadkach – rozmowa z lekarzem. Dodatkiem do różnych form przekazywania wiedzy bardzo często bywa również dyskusja, którą uczestnicy terapii grupowej odbywają pod koniec zajęć.

badanie wzroku w Bydgoszczy