Ortoreksja

Ortoreksja to osobliwy przykład zaburzenia odżywiania, w którym życie jednostki podporządkowywane jest dbałości o zdrowe żywienie własnego organizmu.

Życie osoby cierpiącej z powodu ortoreksji komplikuje fakt, iż unika ona nie tylko spożywania określonych produktów spożywczych, ale również wprowadza nawyki żywieniowe istotnie wpływające na jej życie codzienne.

Całe życie osoby cierpiącej na ortoreksje koncentruje się na rytuale spożywania zdrowych posiłków, przygotowanych w określony sposób, z konkretnych produktów.

W momencie, kiedy osoba wykazująca niezdrową obsesję na punkcie spożywanego pokarmu spożyje coś, co według niej jest „zabronione”, w jej umyśle wytwarzane jest poczucie winy i lęku.

Osoby cierpiące na ortoreksje, podobnie jak w przypadku zachowań o charakterze anorektycznym i bulimicznym mogą w wyniku swoich eksperymentów doprowadzić do niedożywienia i poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Niezdrowa fascynacja „zdrową żywnością” powoduje również liczne szkody dla samego życia osoby chorej.

Zaburzeniu ulegają przede wszystkim priorytety, a co za tym idzie również życie społeczne i prywatne chorego.

Chirurgia naczyniowa Poznań www.fratiminoricalabria.org