Psychologia

ADHD

Skrót ten pochodzi z angielskiego sformułowania Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jest to termin, który opisuje…

Ortoreksja

Ortoreksja to osobliwy przykład zaburzenia odżywiania, w którym życie jednostki podporządkowywane jest dbałości o zdrowe…

Psychopatia

Psychopatia jest schorzeniem psychicznym, na które składa się wiele czynników, dlatego bardzo często jest trudna…

Anoreksja

Jadłowstręt psychiczny powszechnie nazywany anoreksją to zaburzenie odżywiania polegające na całkowitym lub znacznym ograniczeniu przyjmowanych…