Socjalizacja a psychika

Jednym z najbardziej naturalnych procesów, któremu poddajemy się wszyscy bez względu na płeć i warunki życia, jest socjalizacja. Jest on bardzo dobrze opisany zarówno przez psychologię, jak i socjologię, ponieważ ma ścisły związek z oboma zagadnieniami.

Generalnie jako socjalizację można określić proces dostosowywania się człowieka do zasad życia społecznego. Chodzi o wszelkie aspekty kultury osobistej, relacji z otoczeniem, z członkami rodziny, rówieśnikami czy płcią przeciwną.

Nieudana socjalizacja bywa przyczyną poważnych problemów psychicznych. Istnieją różne przyczyny, dla których proces socjalizacji może nie przebiegać zgodnie z planem.

Najczęściej są to kwestie środowiskowe, a więc charakter życia rodzinnego. W rodzinach dysfunkcyjnych, czasami określanymi mianem patologicznych, socjalizacja u dzieci rzadko kiedy przebiega prawidłowo.

Negatywne wzorce, z którymi młodzi ludzie stykają się na co dzień powodują, że ich model zachowań nie jest zgodny z normami. Bardzo trudno jest na tym poważnie nie ucierpieć bez pomocy z zewnątrz.

www.dariuszkuc.pl

.

http://www.fizjo-forma.pl/lp/rehabilitacja-komorniki