Wpływ psychiki na nasze życie

Doskonale wiemy, że ludzie jako istoty indywidualne mocno się między sobą różnią. Nie chodzi wyłącznie o ogólne usposobienie czy charakter, bo tymi kwestiami zajmiemy się za moment.

Chodzi o to, do jakiego stopnia na konkretną jednostkę wpływają pewne bodźce płynące wprost ze sfery psychicznej. Jedni z nas są targani emocjami i uczuciami, co sprawia, że właśnie pod ich wpływem podejmują decyzje.

Inni z kolei dążą do tego, aby do wszystkich spraw podchodzić na chłodno, kalkulować, analizować i podejmować działania w oparciu o rozumowe poznanie świata. Czy to oznacza, że ta druga grupa w mniejszym stopniu ulega swojej psychice? Otóż nie i tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy.

Bez różnicy, czy będziemy w naszym postępowaniu ulegać emocjom, czy skupimy się na rozsądnej kalkulacji i ocenie zdarzeń. Oba podejścia wynikają z naszej konstrukcji psychicznej – po prostu bywa ona skrajnie różna u poszczególnych ludzi.

www.desig-n.pl

Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym wszyscy mają swoje bardzo indywidualne cechy..

https://hurtmedyczny.pl/ www.andreasvinciguerra.com