Unikać hochsztaplerów

Ludzie z problemami są gotowi szukać każdej deski ratunku, aby sobie pomóc. Rozwiązania, po które sięgają nie zawsze są rozsądne, ale czy można ich za to potępiać? Raczej potępić należy tych, którzy nie mając żadnych realnych uprawnień ani kompetencji mamią swoich klientów perspektywą poprawy stanu ducha i umysłu. Samozwańczy terapeuci bywają poważnym problemem. Oczywiście nie nazywają oni siebie psychologami, bo tym sposobem narażali by się na odpowiedzialność karną. Znajdują różne wybiegi, za pomocą których udaje im się uzasadnić swoje działanie.

W jaki sposób uniknąć wydania pieniędzy na terapię, która nie ma prawa być skuteczną, a wręcz przeciwnie – może jeszcze pogorszyć nasz stan? Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na tytuły naukowe, dyplomy i certyfikaty. „Podrabiany” psycholog z reguły unika konkretnych określeń wskazujących na zawodowe kompetencje. Stosuje ogólniki i ozdobniki, aby stworzyć wrażenie warunków fachowej terapii. Prawdziwy Psycholog biznesu online nie ma nic do ukrycia, powołuje się na wykształcenie i uprawnienia. Tylko takim ufajmy.

.

www.downtonabbey.pl