Terapia grupowa

Jednym z atrybutów psychologii jest stosowanie terapii indywidualnej i najczęściej jest ona optymalna. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy problem tkwi głębiej w psychice konkretnego człowieka i jest bardzo specyficzny.

Jednak są okoliczności, które uzasadniają zastosowanie innego rozwiązania w postaci terapii grupowej. Miewa ona bardzo dobre skutki w przypadku borykających się z problemem o charakterze powtarzalnym wśród różnych osób.

Chodzi przede wszystkim o problematykę uzależnień. Grupy anonimowych alkoholików spotykają się regularnie, aby omawiać problemy związane z ich nałogiem, dzielić się doświadczeniami i wspierać nawzajem.

www.knaf.pl

Wspólne poszukiwania wyjścia z alkoholizmu okazują się bardziej efektywne niż kroki podejmowane na własną rękę. Prowadzącymi sesje terapeutyczne bywają zarówno psycholodzy, jak i specjalnie przeszkoleni wyleczeni alkoholicy, którzy dzięki swoim doświadczeniom są w stanie skuteczniej rozwiązywać problemy swoich koleżanek i kolegów.

Rzecz jasna przykładów skuteczności terapii grupowej jest znacznie więcej..

https://www.formeds.com.pl/kompendium https://tanie-schodolazy.pl/schodolazy-kroczace-nowe.php