Stadia i objawy choroby Perthesa

W chorobie Perthesa wyróżnia się 4 podstawowe stadia. Pierwsze to stadium objawów prodromalnych, podczas którego pojawia się wysięk stawowy. Stadium drugie to okres sklerotyzacji, w którym dochodzi do zgęszczenia jądra głowy kości udowej. Trzecie stadium jest nazywane okresem rozkawałkowania, wtedy ma miejsce fragmentacja z częściowym rozpadem jądra głowy. Ostatnie stadium choroby to okres strukturalnej odbudowy i zmian utrwalonych. Choroba Perthesa objawia się inaczej u dzieci niż u dorosłych.

U dzieci pierwszymi objawami mogą być utykanie oraz nieznaczna bolesność okolicy stawu biodrowego i kolanowego. Następnie dochodzi do ograniczenia odwodzenia, zginania lub czasami przeprostu biodra. Powstaje przykurcz zgięciowo-przewidzeniowy i ograniczona zostaje rotacja zewnętrzna. Po pewnym czasie ból ustępuje, ale powstaje sztywność biodra oraz spłaszczenie pośladka po stronie chorego stawu. U dorosłych objawy rozpoczynają się od bólu promieniującego od uda i kolana. Ból występuje w czasie obciążania biodra, co powoduje utykanie.

Dochodzi też do nagłego skrócenia kończyny oraz do zmniejszenia się masy mięśniowej ud oraz pośladków.