Rodzaje uzależnień

We współczesnym świecie bardzo wielu młodych ludzi staje się niewolnikami swoich uzależnień. Liczba różnego rodzaju nałogów wciąż rośnie, a przyczynia się do tego między innymi rozwój nowych technologii, w wyniku którego powstają nowe obiekty pożądania.

Uzależnienia można podzielić na trzy podstawowe grupy: uzależnienia fizjologiczne, społeczne i psychiczne. Uzależnienie fizjologiczne, nazywane również bardzo często fizycznym, objawia się słabością do określonego rodzaju substancji, przyjmowanej przez daną osobę mimo jej złego wpływu na organizm i świadomość ludzką.

Do nałogów tego typu zaliczają się: alkoholizm, nikotynizm, lekomania czy też narkomania. Uzależnienie społeczne występuje wówczas, gdy jego ofiara ulega presji innej osoby lub określonej grupy ludzi.

Uzależniony często zupełnie zmienia swoje zachowanie, by się przypodobać i nie narazić się na wykluczenie. Uzależnienie psychiczne opiera się na niezwykle silnym pociągu do wykonywania określonych czynności lub przyjmowania konkretnych substancji.

Nie wywołuje jednakże żadnych poważniejszych szkód fizycznych. Przedmiotem tego rodzaju nałogów mogą być: komputer, gry, zakupy, telefon komórkowy, telewizor czy słodycze.

https://www.formeds.com.pl/faq/112/Spirulina

Obecnie tak naprawdę uzależnić może się każdy i to w dodatku od rzeczy lub czynności, początkowo sprawiających wrażenie całkiem niegroźnych.

Ośrodek Trigger