Psychopatia

Psychopatia jest schorzeniem psychicznym, na które składa się wiele czynników, dlatego bardzo często jest trudna do rozpoznania.

Ogólnie rzecz biorąc, psychopatia jest zespołem składającym się na typ osobowości, który charakteryzuje się nieposzanowaniem dla norm społecznych i prawnych, manipulacyjnym stosunkiem do innych oraz egocentryzmem, bardzo częstym wchodzeniem w konflikt z prawem czy podejmowaniem działań kryminalnych.

Na typ osobowości psychopatycznej składają się przede wszystkim czynniki genetyczne, rozwój emocjonalny i społeczny, a także bardzo często, traumy i lęki.

Psychopatia jest często, zresztą myląco kojarzona z szeroko pojętą antyspołecznością.

Nie ma z nią jednak nic wspólnego, ponieważ niejednokrotnie osoby posiadające ten typ osobowości nie wchodzą w konflikty z prawem, ani nie podejmują działań przestępczych.

Jednak bardzo często stanowi to podłoże do rozpoczęcia działań kryminalnych.

Jak dotąd nie istnieje skuteczna metoda farmakologiczna czy rodzaj terapii, który leczyłby psychopatię.

szczepionki Psycholog ONLINE