Pierwsze kroki na terapii

Jednym z programów bardzo powszechnie wykorzystywanych w leczeniu uzależnień jest tak zwane dwanaście kroków AA. To system, który obecnie dość często wykorzystywany jest przez terapeutów, szczególnie tych, którzy zajmują się walką z alkoholizmem. Warto wiedzieć, od rozpoczyna się terapia postępująca w myśl wyżej wspomnianego programu. Pierwszym, bardzo ważnym krokiem, który rozpoczyna terapię, jest przyznanie się do swojej słabości. Krok pierwszy mówi, że „przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem”.

www.cmd.org.pl

Zrobienie pierwszego kroku często jest przełomowym momentem w życiu każdego alkoholika. Kiedy znajdujemy w sobie dość siły, by przyznać, że mamy problem, mamy również szansę na odnalezienie motywacji, która pozwoli nam walczyć z tym jakże poważnym problemem. Z kolei kolejny krok programu terapeutycznego bierze pod uwagę znalezienie w sobie wiary w lepsze jutro. Sentencja, wskazywana jako drugi krok, głosi, że „Uwierzyliśmy, ze Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie”. To bardzo ważne, że alkoholicy na tym etapie odzyskują wiarę w możliwość powrotu do normalnego życia.

Bez nadziei, iż terapia może przynieść oczekiwane skutki, leczenie pozostaje niemal bez sensu.

leczenie uzależnień lublin leczenie uzależnień lublin