PDP – przedwczesne dojrzewanie płciowe

Przedwczesne dojrzewanie płciowe jest hormonalną chorobą, która powoduje zbyt wczesne występowanie cech fizycznych dojrzewania płciowego. Dotyczy zarówno chłopców jak i dziewczyn.

O PDP mówi się wtedy, jeżeli do dojrzewania dochodzi przed 8. rokiem życia u dziewcząt i przed 9.

rokiem życia u chłopców. Osoby, które chorują na PDP dużo szybciej i wcześniej mają wykształcone cechy płciowe, szybciej wzrastają, a także ich rozwój psychoseksualny następuje wcześniej, niż u rówieśników.

Bardzo charakterystyczną cechą dla osób chorujących na PDP jest przyspieszenie wzrastania szkieletowego, co powoduje zarośnięcie nasad kostnych. Dziecko przedwcześnie dojrzewające płciowo początkowo jest znacznie wyższe od rówieśników, jednak szybko kończy się proces jego wzrastania i w konsekwencji jego wzrost końcowy jest niski.

Konsekwencją są także niepoprawne proporcje ciała czy zaburzenia płodności. Przyczynami PDP mogą być wady wrodzone (np.

wodogłowie czy torbiele kory mózgu), nowotwory, zapalenie mózgu, przebyta radioterapia lub urazy.

www.volumesensation.pl