Ochrona obiektów handlowych

Obiekty handlowe, takie jak sklepy i hurtownie mogą korzystać z usług agencji ochrony, która ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo fizyczne osób oraz mienia. Pracownicy takiej agencji to ochroniarze, którzy dbają o porządek publiczny na terenie obiektów handlowych, ale nie tylko. Ochroniarz może pełnić swoje obowiązki również na terenie imprezy masowej, w banku, w szpitalu, w hotelu lub w innym obiekcie. Jest to bezpośrednia ochrona fizyczna, ale możliwey jest także montaż urządzeń elektronicznych i systemów alarmowych, stanowiących zabezpieczenie techniczne.

tdu.com.pl

Formy ochrony osób i mienia w obiektach handlowych

Ochrona w obiektach handlowych realizowana jest w różnych formach, a w tym:

  • Bezpośrednia ochrona fizyczna – polega na stałej lub doraźnej ochronie danych obiektów, urządzeń i osób fizycznych przez agentów ochrony. Ochroniarz może stale nadzorować sygnały przesyłane w systemach alarmowych oraz konwojować wartości pieniężne, wartościowe przedmioty, niejawne dokumenty i niebezpieczne materiały.
  • Zabezpieczenie techniczne – polega na montażu urządzeń i systemów alarmowych, które sygnalizują zagrożenie osób i mienia.

    Ta forma obejmuje także naprawę takich systemów. Montowane są także urządzenia mechanicznie zabezpieczające mienie, a także system awaryjnego otwierania. Takie zabezpieczenia mechaniczne mają na celu maksymalne opóźnienie próby otwarcia zamków. Z kolei zabezpieczenia elektroniczne sygnalizują zagrożenia i wzywają do interwencji odpowiednich służb. Warto także pomyśleć o zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych.

Licencja I i II stopnia

Ustawa o ochronie osób i mienia reguluje zasady świadczenia usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Aby osoba mogła wykonywać dane czynności związane z ochroną, musi uzyskać licencję pracownika ochrony fizycznej, I lub II stopnia. Licencja II stopnia upoważnia do przygotowywania projektów zabezpieczenia technicznego oraz kierowania zespołami pracowników odpowiadających za to zabezpieczenie.

gaznaczas.pl - Rozlewnia gazu propan butan w Gdańsku https://klaser55.pl/3-odznaki-wojskowe