Niestosowanie zasad BHP w miejscu pracy

Wszyscy pracodawcy powinni mieć wdrożone przepisy BHP w zakładzie pracy. Obowiązkowo muszą przystosować dane stanowisko do zasad BHP.

Pracodawca powinien także umieć ocenić ewentualne ryzyko zawodowe bądź czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Wskazane, żeby zastosował wszelkie czynniki, które ograniczą ryzyko rozwoju chorób zawodowych lub powstania wypadków. Musi zapewnić także odzież BHP dla pracowników, takie jak kamizelki i opaski odblaskowe na rękę.

Ponadto przełożony musi stosować się do zaleceń lekarskich wydanych pracownikowi. Do obowiązków pracodawcy należy dopilnowanie, aby wszyscy pracownicy stosowali się do zaleceń BHP.

http://blitz-cleaning.com/uslugi/pralnia

Jeżeli w wyniku inspekcji okaże się, że jakikolwiek punkt został naruszony, wówczas nałożona zostaje kara. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której nastąpi zagrożenie życia lub zdrowia pracownika.

Warto nadmienić, że taka kara ma charakter indywidualny. Najczęściej dotyczy ona osoby, która pełni kierownicze stanowisko.

Nawet jeśli w zakładzie istnieje dział zajmujący się przepisami BHP, inne osoby, które powinny dbać i przestrzegać tych zasad, również odpowiedzialne są za bezpieczeństwo pracowników.

naklejki hologramowe geodezja gorzów wlkp