Młodzi bezrobotni

Sytuacja na rynku pracy nie napawa optymizmem. Młodzi ludzie, którzy zbliżają się do końca studiów, obawiają się, że nie będą w stanie znaleźć odpowiedniego miejsca pracy, które zapewni im godne utrzymanie. Szanse na poprawę są raczej małe, biorąc pod uwagę niski wzrost gospodarczy.

Coraz więcej młodych jest zmuszonych do wyjazdu za granicę. Nie wyjeżdżają z kraju, bo chcą. Opuszczają Polskę, bo nie mogą znaleźć zatrudnienia, a bez odpowiednich zarobków, nie są w stanie się utrzymać.

Wielu z nich pozostaje na utrzymaniu rodziców, bo zmusza ich do tego sytuacja finansowa. Emigrantów przybywa z każdym rokiem, a Polska traci w ten sposób osoby zdolne i wykształcone. Tylko nielicznym uda się znaleźć naprawdę dobrą ofertę pracy.

Ci, którzy zostali w Polsce, często są bezrobotni lub ich zarobki nie są adekwatne do zdobytego doświadczenia. Na uczelniach powstają wymyślne kierunki, które nie mają przełożenia na rzeczywistą sytuację na rynku pracy. Wiele humanistów i studentów nowych kierunków ma problemy ze znalezieniem pracy.