Kto może uczestniczyć w treningach psychologicznych?

Alkoholizm stanowi bardzo specyficzną chorobę. Jej leczenie odbywa się na dwóch etapach: detoksykacji, która związana jest z poprawą stanu fizycznego oraz terapią, która ma celu przywrócenie równowagi psychicznej.

Jednym z elementów, które uznaje się za przydatny dodatek do terapii indywidualnej czy grupowej, są treningi psychologiczne. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że tego rodzaju działania nie są przeznaczone dla każdego.

Wielu specjalistów uważa, że powinny uczestniczyć w nich dopiero takie osoby, które mają za sobą już przynajmniej dwa lata abstynencji. Dopiero wtedy stają się gotowe na podejmowanie dodatkowych działań.

Ważne jest też, by ukończyły już podstawowy program terapeutyczny i kontynuowały leczenie. Jedynym wyjątkiem w formie treningowej jest Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich, który wykorzystuje się także jako wsparcie profesjonalnej terapii uzależnień.

Treningi psychologiczne stanowią bardzo ważny dodatek do terapii uzależnień. Pozwalają na wykształcenie umiejętności społecznych, które pomagają radzić sobie w trudnych sytuacjach.

www.zimnacrew.pl

Dzięki temu wielu chorych ma szansę uniknąć nawrotów choroby w przypadkach, w których dawniej jedynym rozwiązaniem wydałby im się alkohol.

http://optykpiekary16.pl/okulary-prada/