Jakie uzależnienia leczy się na terapii?

Nie ma żadnych wątpliwości, że alkoholizm jest jednym z uzależnień, które w Polsce występują najczęściej. Choć skłonności naszych rodaków do picia wydają nam się stereotypem lub, co ciekawe, powodem do dumy, rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu krajan zmaga się z tą poważną chorobą. Ze względu na popularność alkoholizmu, leczenie uzależnień kojarzone jest głównie z tym schorzeniem. Nie należy jednak zapominać, że współcześni psychologowie potrafią wskazać o wiele więcej środków czy przyczyn, które mogą powodować powstawanie uzależnień. Wiele z nich również leczone jest podczas odpowiednio dobranej terapii.

Prym wiedzie tu oczywiście uzależnienie od narkotyków, z którym walka często podejmowana jest w ośrodkach odwykowych. Narkotyki są powszechnie rozpoznawanym środkiem uzależniającym, przede wszystkim ze względu na skłonność do uzależniania nie tylko psychologicznego, ale także fizycznego. Tymczasem coraz częściej możemy spotkać również ośrodki i specjalistów, którzy zajmują się leczeniem mniej znanych lub rzadziej wspominanych nałogów. Znajdziemy wśród nich na przykład uzależnienie od hazardu, komputera czy telefonu komputerowego. Złe nawyki, które przyjmują formę nałogu, mogą być związane niemal z każdą dziedziną naszego życia – na przykład z opalaniem.