Co warto wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnych?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, która zarejestrowała się w urzędzie pracy, przysługuje Ci prawo do zasiłku od momentu upływu tygodnia po dokonaniu wpisu do rejestru. Możesz pobierać zasiłek, kiedy na rynku pracy nie ma dla Ciebie odpowiedniego zatrudnienia, żadnego stażu, ani innych prac. Wysokość pomocy pieniężnej dla bezrobotnych jest uzależniona od długości okresu, który warunkuje nabycie prawa do pobierania zasiłku. Z takiej formy pomocy możesz korzystać przez 6 lub 12 miesięcy.

www.timberlog.pl

Dłuższy czas pobierania zasiłku przysługuje osobom bezrobotnym, które przekroczyły 50 rok życia i posiadają minimum 20-letni okres, który uprawnia ich do pomocy. Możesz także utracić swój zasiłek w niektórych przypadkach. Dzieje się tak, gdy odmawiasz bez uzasadnienia podjęcia proponowanej pracy, stażu, szkolenia, a nawet poddania się badaniom psychologicznym czy lekarskim. Gdy nie podejmiesz określonych czynności po skierowaniu, możesz dostać zasiłek dopiero po upływie 120 dni.

agencja pracy Wrocław