Choroby zawodowe

Choroby zawodowe nieodzownie związane są z wykonywaniem określonych zajęć. Niektóre stanowiska są bardziej zagrożone rozwojem chorób zawodowych. Warto dodać, że tego rodzaju choroby powstają na skutek szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy.

Do rozwoju schorzenia może się również przyczynić sposób wykonywania obowiązków zawodowych. Do chorób zawodowych zalicza się m.in.

https://www.fajerwerki-obornicka.pl/sklep/petarda-big-bang-2g-sr-pyro/

pylice płuc, berylozę, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem, alergiczny nieżyt nosa, niektóre choroby skóry. Objawy związane z chorobami zawodowymi mogą być tak poważne, że będą uniemożliwiały wykonywanie podstawowych obowiązków. W takiej sytuacji niekiedy istnieje konieczność przeniesienia pracownika na inne stanowisko.

Niekiedy pracownik powinien zmienić miejsce pracy. Do zawodów, które narażone są na wystąpienie chorób zawodowych należy zaliczyć m.in.

górników, rolników, fryzjerów, kosmetyczki, nauczycieli.

zakład kamieniarski piła www.2000000.pl