Choroby podwzgórza

Podwzgórze jest miejscem produkcji wielu substancji, które są odpowiedzialne za aktywację bądź też za hamowanie wielu hormonów tropowych przysadki. Choroby podwzgórza mogą mieć różne podłoże pierwotne.

Do podstawowych czynników, które mogą przyczynić się do rozwoju chorób podwzgórza należą m.in.

: urazy czaszki, operacje chirurgiczne, procesy naciekowe i zapalne, guzy oraz częste działanie promieniowania jonizującego. Objawy chorób podwzgórza również mogą być bardzo zróżnicowane.

Mogą to być np. zaburzenia łaknienia lub objawy neurometaboliczne.

Często pojawiają się także zmiany w układzie nerwowym. By zdiagnozować chorobę podwzgórza niezbędne jest przeprowadzenia tomografii komputerowej lub też rezonansu magnetycznego.

odpornosc.chorobyswiata.com.pl

Badania takie wykażą zmiany patologiczne w podwzgórzu lub w jego okolicy. Leczenie chorób podwzgórza polega głównie na utrzymaniu odpowiedniego poziomu hormonów w organizmie.

Leczenie jest dobierane indywidualnie do każdego pacjenta ze względu na pierwotną przyczynę zaburzeń.

http://suplementydiety.net/diety/