Anoreksja

Jadłowstręt psychiczny powszechnie nazywany anoreksją to zaburzenie odżywiania polegające na całkowitym lub znacznym ograniczeniu przyjmowanych pokarmów prowadzące do istotnych, negatywnych zmian w organizmie chorującej osoby. Zaburzenie jest związane z lękiem przed zwiększeniem wagi, a osoba chorująca czuje obsesyjną potrzebę ciągłego zmniejszania jej. Anoreksja często dotyka osoby o niskim poczuciu własnej wartości, najczęściej kobiety i dziewczęta.

Istnieje hipoteza według której anoreksja jest wynikiem nieprawidłowej identyfikacji płciowej, wobec której osoby cierpiące na tę przypadłość chcą pozostać obojętni. Osoby przejawiające tendencje do zachowań anorektycznych wykazują zaburzoną percepcję własnej osoby, uważają, że zachowanie szczupłej sylwetki jest jedyną drogą do sukcesu. Jednocześnie przejawiają tendencje do zawyżonej samokrytyki i lęku przed dorosłością.

www.2011youth.com

Nieleczona anoreksja prowadzi do wystąpienia szeregu symptomów takich jak niskie ciśnienie tętnicze, niedokrwistość, bezsenność, omdlenia, apatia, które w konsekwencji przyczyniają się do wyniszczenia organizmu.

psycholog online www.mniejznane.pl